Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvor går de besøkende i Forollhogna?

Utkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområdene rundt er på høring. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.12.2015

Målet med strategien er å finne balansen mellom det å ivareta natur- og kulturarv, legge til rette for opplevelser og bidra til lokal verdiskaping. Nasjonalparkstyret oppfordrer til bredt engasjement om planen og ber om innspill til innhold, mål, strategier og tiltak. Høringsbrev og utkast til besøksstrategi, samt bakgrunnsdokumenter er lagt ut på nettsidene til styret her. Frist for å sende innspill er 22. januar 2016.