Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forvaltningsplan for Gardsjøen naturreservat

Nå er forvaltningsplanen for Gardsjøen naturreservat i Grue kommune godkjent av Fylkesmannen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.12.2015
Gardsjøen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 18. desember 1981 i forbindelse med verneplanen for våtmark. Området er et viktig våtmarksområde med spesielle landskapsformer og vegetasjon. Det finnes mange forskjellige vegetasjonstyper i reservatet, fra nøkkeroseenger i vannet til storbregneskog på fastmark. Dette bidrar til at området har en rik karplanteflora, i tillegg til et rikt og interessant fugleliv.
 
Et forslag til forvaltningsplan for Gardsjøen naturreservat ble sendt på høring i januar 2015. Det kom inn 6 uttalelser i løpet av høringsperioden og relevante innspill fra høringsrunden er nå innarbeidet i forvaltningsplanen. I høyremenyen finner du en oppsummering av alle høringsuttalelser med Fylkesmannens kommentarer.
 
Forvaltningsplanen for Gardsjøen naturreservat inneholder en beskrivelse av området med dets verdier og brukerinteresser, i tillegg til en plan for overvåking og skjøtsel for å nå bevaringsmålene som er satt for å ta vare på verneverdiene. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel som skaper forutsigbarhet for brukere av reservatet og som redegjør for hvordan ulike forvaltningsmessige problemstillinger skal håndteres. 
 
Les forvaltningsplanen ved å klikke på dokumentet i høyremenyen.