Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til tiltak for pollinerende insekter

Miljødirektoratet har etablert en egen tilskuddsordning for å gjøre tiltak som legger til rette for ville, pollinerende insekter. Søknadsfristen er 1. mars.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.01.2018

På Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter kan du nå søke om tilskudd til ulike tiltak som legger til rette for ville pollinerende insekter. De senere årene har det vært økt oppmerksomhet rundt pollinerende insekter og deres levekår, og miljøforvaltningen er i gang med utarbeidelse av en strategi for videre arbeid med pollinerende insekter.