Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stor interesse for møte om driftsbygninger i landbruket

Hele 190 bønder møtte opp på fagkveld «Driftsbygninger i Landbruket» i Storsalen i Tynset Kulturhus 18. november. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2014

Produsenter fra hele Fjellregionen og deler av Sør-Trøndelag hadde møtt opp på fagkvelden som hadde fokus på hvordan bygge kostnadseffektive driftsbygninger som også er gode bygg for dyrevelferd og en god arbeidsplass for bonden.

I løpet av kvelden ble det presentert gode eksempelbygg for ku, storfe og sau, og også hvordan en kan bygge driftsbygninger i heltre. Vi fikk videre presentert hvordan to unge bønder har gjennomført sitt byggeprosjekt; valg av bygningsløsninger, byggeledelse og kostnadskontroll. Innovasjon Norge informerte om finansieringsordninger, tilskudd, og anbefalinger rundt gjennomføring av byggeprosjekter.

Fagkvelden var et tiltak i Fjellandbrukssatsingen.

Alle foredragene ligger tilgjengelig i menyen på høyresiden i artikkelen.