Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksseminar for fjellområdene

Bioøkonomi, bioraffinering av gras, lagring/spredning av husdyrgjødsel, utmarksbeite og ombygging kan du lære mer om på årets landbruksseminar på Tynset.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2016

Landbruksseminaret arrangeres i Tynset kulturhus 27. januar.

Vi setter fokus på Bioøkonomi, -  hva kan dette gi av muligheter for  jordbruket i fjellområdene. Videre vil vi presentere ny teknologi; Er bioraffinering av gras en mulighet i våre områder? Seminaret har også tema om lagring/spredning av husdyrgjødsel der vi får gode råd og presentasjon av slangepredningsopplegg i Vingelen.

Utmarksbeite er en svært viktig ressurs i vårt landbruk og NIBIO vil hode foredrag om hva husdyrene prefererer av beiteplanter og beiteverdien av disse.

Et viktig tema det videre vil bli satt fokus på, er hvordan smart planlegging kan gjøre eldre driftsbygninger til en stor ressurs når det gjelder oppgradering/ny driftsbygning.  Her vil vi spesielt ta for oss mjølkeproduksjon og ombygging av båsfjøs til løsdriftsfjøs, men også presentere eksempler for ammeku og sau.

Vi ønsker alle bønder velkommen. Programmet er også av interesse for forvaltningen, rådgivere m. fl.

Fjellandbrukssatsingen i Hedmark (FM), Aktivt Fjellandbruk i Sør-Trøndelag, kommunene, NLR og NIBIO arrangerer årets Landbruksseminar.

Påmelding innen 23. januar til Servicetorget, Tynset kommune: 62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no.

Seminaret er gratis