Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kurs i energieffektiv traktorkjøring

Energieffektiv traktorkjøring er bra både for klimaet og gardbrukerens økonomi. Torsdag 7. april er det muligheter for å lære mer om dette på Tolga.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2016

Fjellandbrukssatsingen i Hedmark sammen med NLR, Tolga Bondelag og Tolga Bonde- og småbrukarlag arrangerer kurs i hvordan du som bonde kan effektivisere traktorkjøringen.

Det brukes store ressurser på diesel, dekk og vedlikehold av traktorer i landbruket. Store avstander til jordressursene og mange arbeidsopperasjoner fører til høye utgifter knyttet til bruk av traktor og utstyr.

Dette er et mini-kurs i hvordan du kan kjøre optimalt med traktor, og ved å kjøre energieffektivt kan du spare både drivstoff, miljø og slitasje på traktoren.

Det vil bli gjennomført et nytt kurs høsten 2016.