Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grovfôrseminar for fjellandbruket

Jorda og grovfôret, vårt grunnlag for økt produksjon og inntjening, er tema for landbruksseminaret på Tynset 28. januar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2015 av Administrator

Fylkesmannen i Hedmark, kommunene i Fjellregionen, Norsk Landbruksrådgivning, Fjellandbrukssatsingen m. fl. arrangerer Landbruksseminar den 28. januar, Kulturhuset, Tynset. Se vedlagte program.

På årets Landbruksseminar (Grovfôrseminar) skal vi bl.a. ta for oss et svært aktuelt tema; Oppdeling av landbrukseiendommer, kjøp/salg av jord og skog, - fastsetting av  pris/verdier. Jon Jamtli fra Fylkesmannen er foredragsholder på dette tema.

På dette seminaret har vi  fokus på mjølk- og kjøttproduksjon.  Erlend og Guri Røhnebæk fra «Biffring Glåmdalen» vil holde foredrag om oppbygging og organisering av Biffringen, og hvilke kriterier som ligger til grunn for suksess.  

Ellers vil vi på seminaret ha fagforedrag om grovfôr – kvalitet, riktig fôring og kostnader knyttet til rundballer/plansilo.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Påmelding til: Servicetorget, Tynset kommune: 62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no innen 23. januar 2015