Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fullt hus på landbruksseminar på Tynset

170 bønder fra hele Fjellregionen møtte opp til fagseminar på Tynset.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2015

Fylkesmannen i Hedmark er godt i gang med sin Fjellandbrukssatsing. Ett av flere prioriterte tiltak i Fjellandbrukssatsingen er å øke kompetansen og å etablere møteplasser for bønder, rådgivere og forvaltningen i landbruket. Fylkesmannen i Hedmark, sammen med kommunene i Fjellregionen og Landbruksprosjektet i Tydal, Holtålen og Røros sto som arrangører av årets Grovfôrseminar. På seminaret ønsket vi å sette fokus på tema som er dagsaktuelle for landbruksnæringen.

Tema som ble tatt opp på årets seminar var kjøp/salg av jord og skog, deling av landbrukseiendommer (Jord- og konsesjonslov), økt kjøttproduksjon gjennom en organisert "Biffring", riktig bruk av grovfôr sammen med kraftfôr, samt en presentasjon av økonomiske beregninger og vurderinger knyttet til ulike valg av høstings- og lagringsløsninger for grovfôret.

Foredragene ligger tilgjengelig her.

Østlendingen hadde reportasje om flere av innleggene på grovfôrseminaret. Her kan du lese om Røhnebæks suksesskriterier for Biffringen i Glåmdalen: artikkel