Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bonden som byggherre

Det vil bli arrangert fagdag om bonden som byggherre tre steder i Hedmark nå i oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.10.2016

Det er stor fremtidstro i landbruksnæringen i fylket og mange gardbrukere står foran store investeringer i fornyelse av driftsapparatet. Investering i ny driftsbygning er en omfattende og kostnadskrevende investering. Det kan være mange "fallgruber", og det kan være mange smarte tips, prosesser og løsninger en kan få med seg dersom en henter erfaringer og kunnskap fra andre. 
Å gjennomføre en god byggeprosess, både i forkant og i selve gjennomføringen, kan spare både finansielle og menneskelige ressurser. 

Flere aktører har derfor gått sammen om fagdagen "Bonden som byggherre".

- Tynset, 18. oktober

- Skaslien, 24. oktober

- Hamar 25. oktober

På fagdagen vil det bli tatt opp en rekke temaer som på hver sin måte kan bidra til at aktuelle brukere kan få gjennomført en god byggeprosess. Krav til søknad og kvalitet i planleggingen, dyrevelferd/dyrehelse som en viktig faktor i planleggingen, finansiering, kontrakter, HMS, anbud og byggeledelse er temaer som vil bli belyst på fagdagen. 

Påmeldingsfrist er 14. oktober for fagdagen på Tynset, mens det er frist 18. oktober for de to andre fagdagene. 

Turid og Ola Berg (bildet over) har nettopp ferdigstilt nytt fjøs for mjølkeproduksjon. De unge brukerne har begge benyttet seg av voksenagronomutdanningstilbudet ved Storsteigen. 
De valgte å bygge ny driftsbygning og har vært gjennom prosesser med valg av entreprenør, valg av løsninger og gjennomføring av selve byggeprosessen. De anbefaler alle bønder som er i gang med vurderinger rundt ny driftsbygning om å melde seg på fagdagen "Bonden som byggherre".