Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksseminar for fjellområdene, 27.01.2016

Plansjer fra seminaret;

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2016

- Erling Aas-Eng (Hedmark Bondelag)
Velkommen

- Halvor Hektoen (NMBU)
Jordbrukets rolle i Bioøkonomien

- Arild Løvik (Regionrådet for Fjellregionen)
Bioøkonomi - hva gjøres i Fjellregionen?

- Vidar Westum (NLR Innlandet)
Husdyrgjødsel

- Jørgen Todnem (NIBIO)
Utmarksbeite

- Herbjørn Kolstad
Compaktorteknologi

- Rune Aas (Tine)
Fram mot løsdriftskravet

- Per Olav Skjølberg (NLR)
Ombygging av båsfjøs til løsdriftsfjøs