Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grovfôrseminar, 28.01.2015

Plansjer fra seminaret;

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2016

- Jon Jamtli (Fylkesmannen i Hedmark)
Kjøp/salg av jord/skog. Oppdeling av landbrukseiendommer, fastsetting av verdier på jord og skog/utmark.

- Erlend og Guri Røhnebæk (Biffringen i Glåmdalen)
"Biffring Glåmdalen" - oppbygging og organisering

- Elisabeth Kluften (Nortura)
Norturas rolle i etablering og oppfølging av "Biffring Glåmdalen"

- Lars Terje Nyhus (Tine)
Optimal bruk av grovfôret - del I og del II

- Vidar Westum (NLR)
Rundballer vs. plansilo/grop