Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fra bås til ulike former for løs

Plansjene fra seminaret "Fra bås til ulike former for løs" (Blæstad, 5. april 2016);

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2016

- Vegard Urset (Storfekjøttsatsingen i Hedmark og Akershus/Oslo)
Bakgrunn og statistikk og Kommuneoversikt; Fjøstype og mjølkeproduksjon

- Rune Aas (TINE)
Situasjonen i mjølkeproduksjonen med tanke på løsdriftskravet

- Øyvind Schiager (NLR Innlandet)
Hva bør en tenke på ved ombygging

- Olav U. Østigård (Mjølkeprodusent)
Ombygging av båsfjøs til mjølkeproduksjon i løsdrift

- Pål Kirkeby (Ammekuprodusent)
Ombygging av båsfjøs til ammekuproduksjon og Fjøstegning

- Wiggo Andersen (Ammekuprodusent)
Ombygging av båsfjøs til ammekuproduksjon og Video fra fjøset