Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagkveld, driftsbygninger, 18.11.2014

Plansjer fra seminaret;

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2016

- Per Olav Skjølberg (NLR)
Nybygg og ombygging/tilbygg. Gjennomføring av byggeprosess og kostnadskontroll

- Jacob Trøan (Materialbanken)
Driftsbygninger i tre - elementlaft

- Olve Sæhlie (Innovasjon Norge)
Finansiering og tilskudd til driftsbygninger

- Nils Tormod Mæhlen (Mjølkeprodusent)
Eksempel på gjennomført byggeprosjekt

- Olav U. Østigård (Mjølkeprodusent)
Eksempel på gjennomført byggeprosjekt