Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plansjene fra fagdag om bonden som byggherre

Fagdagen «Bonden som byggherre» ble arrangert på Tynset 18. oktober med over 70 deltakere fra hele Fjellregionen. Her er plansjene fra foredragene

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.10.2016

- Krav til søknad, dialog og rådgiving. Kommunal landbruksforvaltning og byggesaksetat.
v/Ylva Sneltvedt og Toril Steien, Landbrukskontoret i Alvdal og Tynset

- Forventninger og kvalitet i planleggingen fram til godkjent søknad
v/Olve Sæhlie, Innovasjon Norge

- Dyrevelferd og dyrehelse. Krav og gode tilpasninger
v/ Knut Ingolf Dragset, Tine

- Finansiering
v/Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark

- Tegninger, kvalitetssikring av tilbud og entreprenør, risiko i kontrakter og byggeledelse
v/Olav Urset Østigård, Rådhuset Vingelen

- HMS i byggeprosessen
v/Tore Jevnaker, Norsk Landbruksrådgivning