Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjørene i årene 2013-2015 ble det bevilget 18 millioner kroner til en «Fjellandbrukssatsing» i fylkene Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. Målet for satsingen er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon basert på landbrukets ressurser, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Bevilgningen til Fjellandbrukssatsingen var for perioden 2014-2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fellessatsing i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Fylkesmennene i disse fylkene har sammen utarbeidet en felles strategi for fjellandbrukssatsingen.

Hovedmålene i den felles satsingen er:
   1. Økt produksjon av melk og kjøtt basert på grovfôr 
   2. Lønnsomme og robuste bedrifter innen melk- og kjøttproduksjon
   3. Klimatilpassede og bærekraftige produksjoner.

Disse fire fylkene har også satt av midler i en felles pott til forsknings- og utviklingsprosjekter på følgende prioriterte områder:
   1. Optimal produksjon av grovfôr på arealer i fjellområdene
   2. Driftsbygninger for storfe
   3. Kvalitetsproduksjon av mandelpotet

Prosjektene innen disse feltene startet opp i 2014. Prosjektene ledes av aktører knyttet til NIBIO, NLR, NMBU m. fl.

Hedmark
Det ble laget en egen plan for tiltak og gjennomføring av fjellandbrukssatsingen i Hedmark. 

For årene 2014-2016 ble det avsatt 2 250 000 kroner til formålet i Hedmark. Følgende kommuner i Hedmark er definert under fjellandbrukssatsingen: Engerdal, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal og Stor-Elvdal.

Vi har prioritert prosjekter og tiltak med fokus på;
-  Kompetanseheving innen fagfeltene: agronomi, grovfôrproduksjon, grøfting, nydyrking m.m.
-  Bedriftsrådgivning, fagmøter, m.m.
-  Mobilisering, motivering og rekruttering
-  Kommunale landbruksprosjekter med hovedfokus på mjølk- og kjøttproduksjon.

Fjellandbrukssatsingen i Hedmark samarbeider med prosjektet «Aktivt Fjellandbruk» som omfatter kommunene Tydal, Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag.  Vi har bl.a. samarbeidet om å etablere nettstedet «Visningsgard.no». Dette er et nettsted som viser et utvalg av gårder med ulike valg av bygningsløsninger, driftsopplegg, høstingslinjer, fôrsystemer, gjødselhåndtering, innredninger m.m. Gårdene er åpne for besøk og orientering.