Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisering og aktørene bak satsingen

Bak satsingen står en styringsgruppe oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Aktør Representant
Fylkesmannen i Hedmark Joar S. Brukvangen (leder)
Nortura SA Asgeir Svendsen
Furuseth AS Henning Holmøy
Fatland Oslo AS Dag Erik Bråthen
Røros Slakteri AS Tor Martinsen
Tine SA Rune Aas
TYR Oddbjørn Flataker
Hedmark Bondelag Thomas C. Meyer French
Hedmark bonde- og småbrukarlag Ståle Støen
Kommunal landbruksforvaltning Mariann Totlund

 

Fylkesmannen i Hedmark har avsatt en stillingsressurs tilsvarende 40 % stilling i satsingsperioden for å koordinere satsingen. Vegard Urset innehar denne koordinatorfunksjonen. Det er utarbeidet årsrapporter for koordinators arbeid i 2014,  2015 og 2016.

Styringsgruppa har to til tre møter i året. Her finnes referatene fra avholdte møter:

Dato  
2017.12.05 Plansjer fra fagdelen
2017.03.08 Plansjer fra fagdelen 
2016.11.17 Plansjer fra fagdelen
2016.04.05  Plansjer fra fagdelen
2015.11.11  
2015.04.14  
2014.11.18  
2014.06.10  
2014.03.07