Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sau på innmarksbeite

Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil kommuner startet i 2016 et toårig prosjekt om sauekjøttproduksjon på innmark med fokus på økte lammevekter. 

Fylkesmannen i Hedmark har bidratt med finansiering av prosjektet gjennom Bygdeutviklingsmidlenes utrednings- og tilretteleggingsmidler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.08.2017

Hovedmålet for prosjektet er å etablere fagmiljøer og møteplasser for næringsutøverne for påfyll av kunnskap på et bredt område.

Effektmålet
for prosjektet er at kompetanseheving og nettverksbygging skal gi økt kvalitet, bedret lønnsomhet og vekst i sauekjøttproduksjon på innmark.

Delmål med strategier
Det er vedtatt fem delmål med tilhørende strategier:

1 Etablere brukernettverk
Det skal etableres brukernettverk på tvers av kommunegrensene i Våler, Åsnes, Grue, Evlerum og Trysil. Dette skal gjøres ved å opprettholde og videreutvikle eksisterende møteplasser, samt etablere nye møteplasser for aktuelle brukere.

2 Optimalisere innmarksbeite og fôrproduksjon
Det skal arbeides for å optimalisere innmarksbeite og fôrproduksjon ved å samarbeide med aktuelle fagmiljøer i Norgen og å arrangere kurs/samlinger/markvandringer hvor fôrproduksjon på innmarksbeite er sentrale temaer.

3 Målrettet økonomistyring
Det skal arbeides for å bedre lønnsomheten og i større grad målrette økonomistyring ved å etablere kontakt med aktuell rådgivingstjeneste, regnskapsmiljøer, etc., samt arrangere kurs/samlinger med økonomi som tema.

4 Økt fokus på dyrehelse og dyrevelferd
Øke fokus på dyrehelse og dyrevelferd ved å etablere kontakt med aktuelle fagmiljøer og fokusere på jordbearbeiding og innvollssnyltere.

5 Avlsarbeid
Øke kvaliteten på saueavl ved å bidra til målrettet avl og etablere kontakt med aktuelle fagmiljøer.