Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Satsingsområder

Fjellandbrukssatsingen

Styringsgruppa har videre sagt at bygg for storfe og grovfôrkvalitet er viktige temaer for økt storfekjøttproduksjon, men at dette ivaretas av Fjellandbrukssatsingen som har dette som to viktige områder.