Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppdaterte smittevernråd for MRSA

Rådene om forhåndstesting for MRSA av personer som skal jobbe med husdyr i Norge er utvidet. Målet er å være fri for MRSA i Norge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.01.2016

Lista over risikofaktorer som gir grunnlag for å tilråde testing ble utvidet før nyttår og omfatter nå alle som skal jobbe med norske husdyr og som i løpet av siste 12 måneder har:

  • hatt fast opphold i utlandet
  • pendlet mellom utlandet og arbeidssted i Norge
  • hatt kontakt med kjent MRSA-smittet husdyrbesetning
  • arbeidet i eller besøkt husdyrbesetninger i andre land
  • vært behandlet i helseinstitusjon i land utenfor Norden

De nye smittevernrådene fra Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet innebærer at det ikke bare tas høyde for svin som mulig kilde for MRSA-smitte, men at også drøvtyggere inkluderes.