Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lite antibiotikaresistente bakterier blant grisene i Hedmark

Ingen nye svinebesetninger i Hedmark fikk påvist den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA i en omfattende kartlegging gjennomført av Mattilsynet våren 2014.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.07.2014 av Administrator

For å få oversikt over spredningen av antibiotikaresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) har Mattilsynet denne våren tatt prøver av i underkant av tusen norske grisebesetninger. Ingen besetninger i Hedmark fikk påvist bakterien, og på landsbasis var det kun en besetning som fikk påvist denne.
- Dette er en fjær i hatten for arbeidet for god dyrehelse når en vet at denne varianten av LA-MRSA er vanlig i svinebesetninger i mange europeiske land, sier landbruksdirektør Haavard Elstrand.

Stort svineproduksjonsfylke
Med 116 produsenter med avlspurker og 137 produsenter med slaktegris er dette en betydelig produksjon i landbruksfylket Hedmark. På landsbasis er Hedmark tredje største fylke i antall avlspurker og nest største fylke i antall slaktegris og dermed et betydelig fylke for produksjonen av svinekjøtt.

Viktig for folkehelsen
LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men er en bakterie som kan få alvorlige konsekvenser for personer med svekket helse. Bakterien kan smitte fra griser til mennesker.

Oppdaget første gang i 2013
Bakterien ble for første gang oppdaget i en norsk grisebesetning i 2013. Mattilsynet satte da i gang en sporing av smitten og påviste LA-MRSA i til sammen 24 besetninger, hvorav to i Hedmark. Flertallet av besetningene er nå sanert og kun fire besetninger har fortsatt LA-MRSA-positive griser (en av disse er i Hedmark). Disse vil bli sanert innen kort tid.

Mer informasjon finnes på Mattilsynets nettsider: