Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatning for tap av bikuber

Frist for å melde fra om vinterskade på bikuber er 15. mai.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.04.2015

 

For at kommunen skal få foretatt stedlig kontroll før kubene tømmes må eventuelle skader meldes til kommunen så fort som mulig.

Det kan gis erstatning for tap av produksjonskuber som følge av vinterklima. Vilkår for erstatning er at bikubene skal være robuste og i ”god drift” før overvintring. Bikubene skal være godt forberedt for innvintring, blant annet ved plassering av kubene, tilstrekkelig fôring av biene og god forebygging av sykdom. Årsaken til tapet må være klimatisk betinget og skaden må være forårsaket av forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Tap av bikuber gjennom vinteren kan i stor grad avgrenses ved at forholdene blir lagt godt til rette for innvintringen, noe som blant annet innebærer tilpasset sykdoms- og parasittbehandling og at biene blir godt fulgt opp gjennom vinteren. Vi har hatt få vinterskader på bikuber i Hedmark de siste årene.

Beregning av erstatning

  • Erstatning beregnes med fast sats på kr 1500 per tapte bikube
  • Antall bikuber som kan erstattes beregnes som antall tapte bikuber fratrukket 30 % (egenrisiko) av det totale antall innvintrede bikuber
  • Beregnet erstatning på mindre enn kr 5000 utbetales ikke

Søknadsprosess

  • Søknad om erstatning må sendes kommunen innen 15. juli i skadeåret
  • Elektronisk søknad sendes via Altinn, jf. elektronisk søknad om produksjonstilskudd
  • Søknad om erstatning kan også sendes kommunen på Landbruksdirektoratets nedlastbare papirskjema

Forskrift og søknadsskjema for ordningen finnes her.

Kontaktperson i Hedmark: Lars Martin Hagen tlf 62 55 12 54 / 913 25 188