Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2016

Hedmark skal ha et livskraftig og attraktivt landbruk som bidrar til produksjon, vekst og utvikling i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.08.2013 av Administrator

Hedmarks første regionale bygdeutviklingsprogram er svar på oppdraget i Meld.St.9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken (Velkommen til bords) om å styrke og samordne det regionale arbeidet innenfor områdene landbruksbasert næringsutvikling, miljø og skog/klima, og gjennom ulike virkemidler støtte opp om Hedmarkslandbruket.

Regionalt bygdeutviklingsprogram er utarbeidet i tett samarbeid med Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og småbrukarlag, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, skognæringa, kommunene og regionrådene i fylket.

Visjon, mål og overordnet strategi for utviklingen av landbruket i Hedmark

 Visjon og mål for utviklingen av landbruket i Hedmark

RBU hovedstrategi

RBU består av tre hoveddeler:

Regionalt bygdeutviklingsprogramRBURNPRMPRSK

Hele dokumentet (RBU) kan lastes ned på høyre side. Her kan du også laste ned de enkelte delprogrammene RNP, RMP og RSK.

Aktuelt

Kontaktpersoner

Haavard Elstrand (generelt)
Tlf. 62 55 12 05

Erik Ilseng (næringsutvikling)
Tlf. 62 55 12 31

Julie G. Sørby (miljø)
Tlf. 62 55 12 50

Fredrik Haug (skog)
Tlf. 62 55 12 13

Turid Windjusveen Olsen (næringsutvikling)
Tlf. 62 55 12 48