Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Gå til fagområde

Dette er våre fagområder (klikk på bildet):

 

Landbruket betyr mye i Hedmark

Landbruket og landbruksbasert industri i Hedmark, både jord og skog, gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 5 milliarder kroner. Hele 16 % av sysselsettingen og 11 % av verdiskapingen i fylket er dermed landbruksbasert. Landbruket står for over 20 % av sysselsettingen i flere kommuner i Nord-Østerdal, og medregnet industrien for over 20 % av samlet verdiskaping i Alvdal, Våler, Rendalen, Sør-Odal, Grue og Ringsaker.

Se mer fakta og statistikk her.


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


17.12.2018

Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten

Fylkesmannen varsler oppstart av verneprosess for fire områder i Hedmark.


29.11.2018

Avlingssvikt - slik behandles søknaden din

Kommunene og Fylkesmannen jobber nå for å få behandlet så mange som mulig av de nær 1500 søknadene før nyttår. Lurer du på hva som skjer med din søknad? Les videre.


22.11.2018

Saksbehandlingstid på grunn av sammenslåingen

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark slår seg sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra nyttår. Hovedsaksbehandlingssystemet i embetene ligger derfor nede fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.


21.11.2018

Opprettelse av Brenninga naturreservat

Området som foreslås vernet, er et skog- og myrområde sørvest for Sævsjøberget i Åsnes kommune, ca. 19 km øst for Braskereidfoss.


21.11.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune. 


21.11.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Nordhuehøgda i Elverum kommune

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Nordhuehøgda i Elverum kommune. 


15.11.2018

Opprettelse av Turtroa naturreservat

Fylkesmannen foreslår at et ca. 1060 dekar stort skog- og myrområde i Åmot kommune vernes som naturreservat.


04.11.2018

Fire flotte bedrifter fra Nord-Østerdalen på Grüne Woche 2019

Bedriftene som skal representere Fjell Norge på Internasjonale Grüne Woche (IGW) i Berlin 18.-27.1.2019 er nå klare.


12.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen for del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd er 15. oktober 2018. I år er det mulig å levere søknaden fram til og med 29. oktober.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel