Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Inspirasjonsdag om matglede for eldre - FULLTEGNET

Dato:
20. november 2018 09.30 - 15.30
Sted:
Hamar kulturhus, Torggata 100
Arrangør:
Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Målgruppe:
Ordførere, deltagere som arbeider innen mat- og helseomsorg innen offentlig og privat sektor, ansatte innen kommunal forvaltning (eks. innkjøp)

Hamar er ett av seks steder i Norge hvor det skal arrangeres inspirasjonsdager innenfor mat- og helseomsorg. Arrangementet er fulltegnet og stengt for påmelding.

Publisert 26.09.2018

Regjeringen arbeider for tiden under overskriften Matnasjonen Norge med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsgleder for eldre blir inkludert der. 

Regjeringen la i mai fram stortingsmeldingen "Leve hele livet" - en kvalitetsreform for eldre, der mat og måltider er ett av fem innsatsområder. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. 

Dato:
20. november 2018 09.30 - 15.30
Sted:
Hamar kulturhus, Torggata 100
Arrangør:
Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Målgruppe:
Ordførere, deltagere som arbeider innen mat- og helseomsorg innen offentlig og privat sektor, ansatte innen kommunal forvaltning (eks. innkjøp)