Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagsamling om produksjonstilskudd i jordbruket og erstatning ved klimabetinget avlingssvikt

Dato:
13. november 2018 09.30 - 15.45
Sted:
Scandic hotell Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Kommunene

Fylkesmannen inviterer til fagsamling i Hamar.

Publisert 30.10.2018

Foreløpig program ligger vedlagt som lenke. Kursavgift kr 500,- Bindende påmelding innen 6. november 2018.

Dato:
13. november 2018 09.30 - 15.45
Sted:
Scandic hotell Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Kommunene