Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Demensomsorg på gård

Dato:
24. oktober 2018 08.30 - 15.30
Sted:
Scandic Asker
Arrangør:
NMBU i samarbeid med bl.a. Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Alle med erfaring med demensomsorg på gård

Flere aktører har gått sammen om erfaringsseminar om demensomsorg på gård.

Publisert 27.08.2018

Seminaret avholdes på Scandic Asker 24. oktober 2018 og er et samarbeid mellom NMBU, Aldring og helse, Ruralis, Forskningsrådet og NIBIO.

Det blir presentert resultater fra prosjektet "Demensomsorg på gård" og dagtilbud generelt. Viktig del av dagen er et erfaringstorg med tema «hvordan skape varige tilbud».

Påmelding innen 17. september. 

Dato:
24. oktober 2018 08.30 - 15.30
Sted:
Scandic Asker
Arrangør:
NMBU i samarbeid med bl.a. Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Alle med erfaring med demensomsorg på gård