Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

10 mai er Verdens aktivitetsdag og markeres med tema "aktiv hverdag"!

Helsedirektoratet oppfordrer fylker og kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner til å markere Verdens aktivitetsdag 10. mai.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.05.2013

Barn og unge anbefales å være aktive minst 60 minutter i løpet av dagen. Voksne og eldre anbefales å være moderat aktive i minst 30 minutter hver dag eller 3,5 timer i løpet av uken. Aktiviteten kan deles opp i bolker på ti minutters varighet, for eksempel rask gange.

 

WHOs mål for dagen:

  1. Øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer
  2. Argumentere for fordelene ved fysisk aktivitet og vise til gode eksempler
  3. Øke befolkningens deltakelse på alle arenaer
  4. Fremme helsefremmende atferd og livsstil i et videre perspektiv

 Mer om dette på helsedirektoratets hjemmeside

Kontaktpersoner