Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Resultater fra kartleggingsundersøkelse T1

Resultater etter kartleggingsundersøkelse for barnehagene i Hedmark finner du i denne rapporten

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2018