Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppstartsamling Kultur for læring barnehage

Tirsdag  31.10 var ca. 400 deltakere fra barnehagesektoren i Hedmark samlet til oppstart av FoU-prosjektet Kultur for Læring barnehage.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.11.2017

Hovedintensjonen med «Kultur for læring» er at alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for læring der barns grunnleggende ferdigheter forbedres og forbereder dem på morgendagens samfunn. Innovasjonsprosjektet innen barnehage og skole har felles målsetninger for best å kunne oppnå kontinuitet og samhandling. Det er mange involverte i barn og unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at de ønsker å bidra til at hvert enkelt barn utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at det kan bidra i samfunnet på en selvstendig og ansvarsfull måte.

De aller fleste barenhagene i Hedmark var representert på oppstartsamlingen. May Britt Drugli, Thomas Nordahl, Ole Hansen og Ingunn Hantveit foreleste om kvalitet i barnehage og bruken av resultatene fra spørreundersøkelsen. Deres presentasjoner finner du på høyre side.