Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kultur for læring

Denne siden har som formål å samle alt som har med målsettingen, arbeidsformen og FoU-prosjektet Kultur for læring.

Alle unger i Hedmark har et «syskenbån på Gjøvik» – sier Prøysen, og alle disse syskenbånna, alle ungene i Hedmark, bør vokse opp i en kultur for læring som gir dem den kunnskapen de trenger.

For å hjelpe til på den veien, har mange aktører innen barns og unges samlet seg under begrepet Kultur for læring. 

Til venstre på denne siden, under "Kultur for læring" finner dere det som handler om de tre betydningene av begrepet: målsettingen, arbeidsformen (Oppvekstforum) og FoU-prosjektet. 

Dere vil også finne en aktivitetskalender som viser aktiviteter som foregår innen oppvekstsektoren i Hedmark. 

Vi tar gjerne tilbakemeldinger om det er mer dere mener burde vært med på disse sidene.

 

 


12.04.2018

Kultur for læring nyhetsbrev

Katalog over alle skolene i Hedmark og rapport om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er blant sakene i Kultur for læring nyhetsbrev for april.


31.01.2018

Kultur for læring samling

Nær 60 representanter fra kommunene møttes til Kultur for læring samling på Scandic Elgstua i Elverum mandag 29. og tirsdag 30. januar. 


30.09.2016

Fylkesmannen i Hedmark fikk ja fra forskningsrådet!

Under overskriften kultur for læring har oppvekst-Hedmark stilt spørsmålet om hvordan vi best mulig kan bygge vår kollektive kapasitet. Prosjektskissen er gått gjennom nåløyet for programmet Innovasjon i offentlig sektor hos Forskningsrådet.


11.02.2016

Aktivitetsplan 2017

Arenaer for samarbeid om skole- og barnehageutvikling i Hedmark. For full visning med målgruppe, sted osv, trykker dere her.