Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stedlig tilsyn med Trysil kommune som barnehagemyndighet

Dato:
16. juni 2017
Sted:
Trysil
Kommune:
Trysil
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanning
Målgruppe:
Barnehage

I brev av 16.06.17 varslet Fylkesmannen tilsyn med Trysil kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 06.07.2017

Det gjennomføres tilsyn med kommunens plikt til å påse at barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8, jf. § 16.

Dato:
16. juni 2017
Sted:
Trysil
Kommune:
Trysil
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanning
Målgruppe:
Barnehage

Kontaktpersoner