Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hedmark fylkeskommune - Stange vgs

Dato:
23. mars 2017 - 30. juni 2017
Sted:
Stange videregående skole
Kommune:
Hedmark fylkeskommune
Ansvarlig:
OU
Målgruppe:
Hedmark fylkeskommune - Stange videregående skole

Fylkesmannen vil våren 2017 gjennomføre tilsyn med Hedmark fylkeskommune, Stange videregående skole, med temaet skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.

Publisert 24.03.2017

Hovedpunktene i tilsynet vil være:

  • skolens arbeid med opplæring i fag
  • underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
  • underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning
  • vurdering av behov for særskilt språkopplæring
Dato:
23. mars 2017 - 30. juni 2017
Sted:
Stange videregående skole
Kommune:
Hedmark fylkeskommune
Ansvarlig:
OU
Målgruppe:
Hedmark fylkeskommune - Stange videregående skole