Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

På grunn av den ekstreme nedbørsmengden og kloakk i overløp flere steder de siste dagene bør abonnenter som er tilknyttet vannverk som leverer drikkevann fra overflatekilder koke (fosskoke) vannet før det blir benyttet til konsum.

04.12.2013