Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

23.05.2014

Flom

Her vil dere finne siste flomvarsel og statusrapporter for bla. veg og jernbane.

04.12.2013

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

På grunn av den ekstreme nedbørsmengden og kloakk i overløp flere steder de siste dagene bør abonnenter som er tilknyttet vannverk som leverer drikkevann fra overflatekilder koke (fosskoke) vannet før det blir benyttet til konsum.

04.12.2013

Übung-Übung-Übung

Um einen Überblick über die Situation in Hedmark nach dem Sturm gestern zu erhalten, wird Fylkesmannen heute eine Ortsbesichtigung in den am schlimmsten betroffenen Teilen des Kreises dürchführen. Der Status heute ist unverändert, wenn es um die Lieferung von Strom geht.

04.12.2013

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

Møte i fylkesberedskapsrådet: Uværet har roet seg. Nå er det gjenoppretting som har fokus. I overkant av 60 000 abonnenter er uten strøm og det er fortsatt vanskelig med telefonbindelse i sør- og midtfylket. Feilretting pågår for fullt. Har du strømtilgang så bruk minst mulig, slik at andre også får.

04.12.2013

EXCERCISE-EXCERCISE-EXCERCISE

To get an overview of the situation in Hedmark after the storm yesterday, the County Governor has ordered aircraft to conduct an inspection today in the worst affected parts of the county.

 

04.12.2013

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

For å få oversikt over situasjonen i Hedmark etter uværet i går har Fylkesmannen bestilt fly for å foreta befaring i dag i de verst rammede deler av fylket.

04.12.2013

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

Eidsiva oppfordrer til å ikke øke strømforbruket. De som har alternative fyringsmuligheter anmodes om å nytte disse inntil videre. For mer informasjon se her

03.12.2013

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

PRESSEMELDING:

Fortsatt er store deler av Hedmark uten tilgang på strøm, veier og annen kommunikasjon. Det arbeides for å gjenopprette normalfunksjonen på veier og jernbane, og på strømnettet og internett. Det gjør at situasjonen i Hedmark fortsatt er svært vanskelig og uoversiktlig.

03.12.2013

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

PRESSEMELDING

Fra møte i Fylkesberedskapsrådet kl. 14.00.

03.12.2013

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

Situasjonen i Hedmark er uoversiktlig, men det jobbes med å skaffe oversikt over ressursbehovene for personell og utstyr i kommunene. I søndre og midtre deler av fylket er fortsatt 90 000 kunder uten strøm. Kommunene i nordfylket er foreløpig lite berørt av uværet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier