Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med opplæringsloven Båtsfjord kommune

Dato:
20. november 2018 08.00 - 17.00
Sted:
Båtsfjord kommune
Kommune:
Båtsfjord
Ansvarlig:
Liv-Inger Rystrøm
Målgruppe:
Skoleeier, skole og PPT

Vi fører tilsyn med Båtsfjord kommune,  Båtsfjord skole og PPT Båtsfjord. Tema for tilsynet er PPTs arbeid med å utarbeide sakkyndig vurdering og PPTs systemretta arbeid, fatte enkeltvedtak for elever med behov for spesialundervisning og skolens planlegging og gjennomføring av spesialundervisningen.

Publisert 12.11.2018
Dato:
20. november 2018 08.00 - 17.00
Sted:
Båtsfjord kommune
Kommune:
Båtsfjord
Ansvarlig:
Liv-Inger Rystrøm
Målgruppe:
Skoleeier, skole og PPT

Kontaktpersoner