Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til tiltak i beiteområder i utmark (organisert beitebruk)

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Beitelag som er registrert i enhetsregisteret
Ansvarlig:
Kommunen mottar søknaden, Fylkesmannen avgjør og utbetaler
Hvem kan søke:
Beitelag

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Publisert 10.02.2018

Tilskudd kan gis til anlegg, faste installasjoner og utstyr, herunder; sperregjerder, ferister, bruer (for føring av beitedyr), gjeterhytter, sanke- og skilleanlegg, rydding av sankestier, saltsteinsautomater, transportprammer, elektronisk overvåkingsutstyr/radiobjeller. Videre kan det gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak.

Hvem kan søke? Beitelag som er registrert i enhetsregisteret og foretak som har rett til produksjonstilskudd dersom beitelag ikke finnes i området. Ingen søknadsfrist - søknadene behandles fortløpende. Inntil 50% av tiltaket kan dekkes. 

Søknader sendes til kommunen som behandler den, mens Fylkesmannen avgjør den og utbetaler. 

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Beitelag som er registrert i enhetsregisteret
Ansvarlig:
Kommunen mottar søknaden, Fylkesmannen avgjør og utbetaler
Hvem kan søke:
Beitelag