Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Du er en del av Norges beredskap

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise. På sikkerhverdag.no finner du konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.10.2018

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er noen eksempler. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber derfor med å øke kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Flere må være i stand til å ta vare på seg selv

DSB og Oslo kommune har utviklet kampanjen «Du er en del av Norges beredskap». Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest.

Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise.

Les mer om kampanjen her (dsb.no)

Konkrete tips når du trenger det

Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig. 

Tipsene finner du på www.sikkerhverdag.no og på Facebook