Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Synnøve Persen får St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt billedkunstner og forfatter Synnøve Persen, Indre Billefjord, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Synnøve Persen mottar utmerkelsen for sin fremragende samfunnsnyttige innsats for norsk og samisk kultur.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.09.2018

Overrekkelse

Dekorasjonen blir overrakt ved et arrangement på Porsanger rådhus fredag 5. oktober 2018 klokken 14:30.

Lenker