Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stian Lindgård blir ny assisterende fylkesmann for Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1. januar 2019 slås Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark sammen til ett embete med hovedsete i Vadsø og kontorsteder i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv. Det nye embetet får to assisterende fylkesmenn. Stian Lindgård blir assisterende fylkesmann ved hovedsetet i Vadsø.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.10.2018

- I Stian Lindgård vet vi at vi får en kunnskapsrik og dyktig assisterende fylkesmann ved kontoret i Vadsø. Han kjenner fylkesmannsembetet godt og har dybdekunnskap om kommunal virksomhet, som vil være en styrke for embetsledelsen. Kommunedialogen er viktig for oss og vi skal jobbe for å være tett på kommunene også i det nye store embetet, sier Elisabeth Vik Aspaker, påtroppende fylkesmann for Troms og Finnmark.

Stian Lindgård er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. Han har lang praksis fra ulike stillinger i offentlig sektor og var rådmann i Nesseby kommune i 13 år. Lindgård ble ansatt som direktør for justis- og samfunnsavdelinga hos Fylkesmannen i Finnmark i 2014. Han har fungert som assisterende fylkesmann siden 2016.

- Jeg er en «kommunemann» med både kunnskap om og hjerte for kommunene. Jeg er glad for at jeg får fortsette å jobbe med utviklingen av det nye embetet og kommunedialogen framover, sier Stian Lindgård.

Stian Lindgård fungerer som fylkesmann i Finnmark ut 2018, før han 1. januar går over i ny stilling som assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Den nye embetsledelsen består fra 1. januar 2019 av fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, assisterende fylkesmann Stian Lindgård (kontorsted Vadsø) og assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen (kontorsted Tromsø).