Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

H.K.H. Kronprinsen besøker Porsanger kommune - Tre stammers møte, ungdom og gründere

12. desember besøker Kronprins Haakon Lakselv i Porsanger kommune. Han skal besøke Bærtua barnehage for å høre om prosjektet «Kvensk språkreir», møte elevene på Lakselv videregående og få en omvisning på Antikstore. Der skal han også møte andre gründere fra Finnmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.11.2018

Besøk i Bærtua barnehage – Kvensk språkreir

Bærtua barnehage er en ideelt drevet fem avdelings barnehage, eid av foreldre og bedrifter. I samarbeid med Saarela velforening bidrar Bærtua barnehage til utvikling av gode utemiljø i nærområdet. Barnehagen har en samisk avdeling og etablerte i høst en kvensk avdeling. Barnehagen er sammen med Kvensk Institutt, vertskap for kvensk språkreir for to andre barnehager i kommunen.

28 barn deltar i kvensk språkreir. Språkforbilder fra lokalsamfunnet er med i prosjektet som språkressurser og møtes selv ukentlig for å snakke kvensk. Prosjektet bidrar til utvikling og bevaring av språket på tvers av generasjoner. Kvensk språkreir er et samarbeid mellom Norske kveners forbund, Porsanger Kommune, Universitetet i Tromsø og Kvensk institutt.

Kronprinsen får en omvisning i barnehagen og får møte barn, foreldre, ansatte og andre ressurspersoner som skal dele erfaringen med kvensk språkreir og kvenske arenaer, som er et viktig bidrag til revitalisering av det kvenske språket og kulturen i Porsanger.

Besøk til Lakselv videregående skole

Lakselv videregående skole har 185 elever. En tredjedel av elevene er fra nabokommuner. Skolen tilbyr programområdene studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriproduksjon og elektrofag. Sistnevnte er et tilbud som kom som følge av næringslivets behov og samarbeid med elektrobransjen. Lakselv videregående skole kan vise til svært god gjennomføring og scorer høyt på elevmedvirkning.

Kronprinsen møter elever og lærere fra Lakselv videregående, ungdomsrådet og elever fra ungdomsskolen i kantina på Lakselv videregående skole. Kronprinsen får blant annet høre om skolen, ungdomsrådets arbeid og får en orientering om folkehelseprosjektet Ungdom i Fokus, som er i en innledende fase.

Besøk på Antikstore og møte med gründere fra Finnmark

Antikstore og Juga Mikrobryggeri er en del av Banak leir, en familiebedrift lokalisert til en tidligere militær leir bygd i perioden 1945-1948. Bygget er verneverdig og er et sted for antikviteter, mat, lokalt øl og arrangementer.

Kronprinsen møter innehaver Alf-Emil Paulsen og får en omvisning på bryggeriet. Han får også møte andre gründere fra Finnmark:

  • Ken-Are Bongo, filmfotograf i Davás Film – fra Porsanger, bor i Kautokeino
  • Karine Kimo Pedersen fra designbyrået Árvu (tidligere Arktisk design) – fra Tana
  • Mikkel Sara fra Miksapix Interactive som driver med spill- og apputvikling – fra Karasjok
  • Jon Mikkel Eira fra Ravdol Reindeer Herding. Driver med reindrift og turisme – fra Karasjok
  • Sandra Andersen Eira, fisker - skipper på egen sjark - og friluftsfirma under oppstart – fra Porsanger

Kontaktpersoner

Kontaktperson i Porsanger kommune er ordfører Aina Borch.
Kontaktperson hos Fylkesmannen i Finnmark er fungerende fylkesmann Stian Lindgård. 

Akkreditering og presseprogram

Presseprogrammet i Lakselv den 12. desember strekker seg fra ca. 13:45 til 16:30. 

Frist for å søke akkreditering var onsdag 5. desember klokken 15:00.

Detaljert presseprogram sendes akkreditert presse så snart det er klart.

HKH Kronprins Haakon besøker Porsanger
HKH Kronprins Haakon besøker Porsanger