Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt oss

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012

Hvordan kan du kontakte oss? 

Du kan ringe 78 95 03 00

Sentralbordet har åpent fra 8.00 – 15.30. Her får du hjelp til å finne ut hvem du skal snakke med og blir satt over.

Vet du hvem du skal snakke med, finner du telefonnummer og e-postadresse i oversikten over ansatte

Du kan skrive e-post til fmfipostmottak@fylkesmannen.no

E-post til Fylkesmannen blir, som all annen post, behandlet i samsvar med lov om offentlighet i forvaltningen.

E-post til alle avdelinger kan sendes til fmfipostmottak@fylkesmannen.no, men ikke send personsensitiv informasjon i e-post. 

E-post til reindriftsavdelingen kan sendes til:

Postmottak: fmfipostmottak@fylkesmannen.no, reindriftsavdelingen i Vest-Finnmark: fmfipostkautokeino@fylkesmannen.no eller reindriftsavdelingen i Øst-Finnmark: fmfipostkarasjok@fylkesmannen.no

Her finner du kontaktinfo til reinbeitedistrikter og sommersiidaer

Du kan sende brev 

Send brev til Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø 

Brev til reindriftsavdelingen kan sendes til adressen ovenfor eller
reindriftsavdelingen i Vest-Finnmark: Bredbuktnesveien 50b, 9520 Kautokeino eller reindriftsavdelingen i Øst-Finnmark: Storgata 2, 9730 Karasjok. 

Du kan besøke oss

Mellom 8.00 og 15.30 kan du besøke oss på Statens hus i Vadsø, men det er lurt å avtale tid med den du skal snakke med på forhånd.

Besøksadresser

  • Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø.
  • Reindriftsavdelingen i Vest-Finnmark: Bredbuktnesveien 50b, 9520 Kautokeino
  • Reindriftsavdelingen i Øst-Finnmark: Storgata 2, 9730 Karasjok


Skal du sende oss en faktura?

Hvis du skal fakturere oss for varer eller tjenester, ber vi om at du bruker denne adressen:

Fakturaadresse (for leverandører som ikke kan levere faktura elektronisk)

Fylkesmannen i Finnmark
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
+ referansenummeret vi oppga da vi bestilte varer eller tjenester

E-faktura

Vi kan motta elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF). DFØ er vår fakturamottaker. Alle elektroniske fakturaer skal sendes via dem.

Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer 967 311 014.

Har du spørsmål om elektronisk faktura, ta kontakt med DFØ på e-post elfak@dfo.no.


Skal du sende oss en regning for reise/honorar? 

Du registrerer selv regninger i våre systemer. Her finner du skjema og veiledning

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 78 95 03 00

Telefonnummer og e-post til alle ansatte

Telefaks:
78 95 03 07

fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Post, e-post og meldinger til Fylkesmannen er som hovedregel offentlige dokumenter og registreres i offentlig postjournal. Ikke send personsensitiv informasjon i e-post.

"Sikker melding" (lenke nedenfor) kan brukes til sikker sending av meldinger og dokumentasjon. Dette krever innlogging med Min ID, bankID eller lignende. Også det vi mottar via Sikker melding er offentlige dokumenter med mindre det er grunn til å unnta det.

Sikker melding til Fylkesmannen