Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppvekst- og utdanningsavdelinga

”Det viktigste for oss er at barn i barnehage og skole får den oppfølgingen de har krav på”

”Mii oaivvildit mávssoleamosin, ahte mánáidgárde- ja skuvlamánát ožžot sidjiide gullevaš čuovvuleami”

Ole Håkon Haraldstad, utdanningsdirektør / oahppodirektevra

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen jobber for at alle barn og unge skal ha gode utviklingsmuligheter i trygge skoler og barnehager. Gjennom tilsyn, klagebehandling og veiledning vil vi bidra til at kommunene driver skolene og barnehagene på en god måte.For å øke kompetansen hos de som jobber i våre skoler og barnehager, formidler vi kurs, etterutdanning og gir økonomisk støtte.

Oppvekst- og utdanningsavdelingens hovedområde er tilsynsarbeid. Målet er økt kvalitet. Tilsynene blir rettet inn mot områder der det er høy risiko for brudd på opplæringsloven. Dette kan for eksempel være elevenes psykososiale miljø.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen behandler klagesaker på enkeltvedtak gjort etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven. Vi følger også opp arbeidet med eksamen i grunnskole og videregående skole, blant annet ved å godkjenne sensorer.

Tverrfaglig arbeid er viktig for å sikre gode oppvekst- og opplæringsvilkår for barn og unge i Finnmark. Vi skal gjennom prosjektet "Sjumilssteget" sikre at støtteapparat rundt barn i risikosonen fanges opp.  Fylkesmannen skal arbeide tverrfaglig for å få flere elever til å gjennomføre videregående skole.  

Utdanningsdirektør Ole Håkon Haraldstad (foto: Liss J. Leite)
Utdanningsdirektør Ole Håkon Haraldstad (foto: Liss J. Leite)