Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Justis- og samfunnsavdelinga

”Vi vil være en ressurs i arbeidet som gjøres ute i kommunene. Terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav”

”Mii áigut leat resursan dan barggu hárrái, maid gielddat dahket. Ii galgga leat lossat váldit oktavuođa minguin”

Ronny Schjelderup, fungerende direktør for justis- og samfunnsavdelinga / direktevra

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Juridisk seksjon

Vi har ansvar for saksbehandling av plan- og bygningssaker, fri rettshjelp og kommunalrett. I tillegg bistår vi de andre fagavdelingene med juridisk rådgivning og veiledning innenfor deres fagområder. Seksjonsleder er Toril Feldt. 

Kommunal- og samordningsseksjonen

Vi veileder, planlegger og samordner slik at alle statlige virksomheter i Finnmark kan kom­munisere på tvers. Vi er en ressurs både internt på Statens hus og eksternt for kommuner, statsetater og enkeltpersoner. Kommuneøkonomi ligger til denne seksjonen.

Vergemålsseksjonen

Vi har ansvar for å sikre rettighetene og formuen til grupper som er syke, demente eller utviklingshemmede, samt bemidlede personer under 18 år og enslige mindreårige flyktninger/ asylsøkere. Seksjonsleder er Ann-Karin Dahl Næss.

Kontaktpersoner

Beredskapssjef Ronny Schjelderup (foto: Susanne Hætta)
Beredskapssjef Ronny Schjelderup (foto: Susanne Hætta)