Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse- og sosialavdelinga

"Det er i kommunen folk bor, og vår oppgave er å bidra til at kommunen gir så god helse- og sosialhjelp som mulig"

”Olbmot ásset gielddain, nuba mii bargat dan ovdii, ahte gielddat addet nu buori dearvvašvuođa- ja sosiálaveahki go vejolaš”

Eivind Merok, fylkeslege/fylkkadoavttir 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vi jobber for at alle Finnmarks innbyggere skal få de helsetjenestene, sosialtjenestene og barneverntjenestene de har krav på. Dette sikrer vi gjennom tilsyn og veiledning. Når vi er på tilsyn, undersøker vi kvaliteten på tjenestene kommunene, helseforetakene og andre tilbyr. Vi er ute i den enkelte institusjon og sjekker at loven følges og at driften er forsvarlig.

Vi følger opp statlige handlingsplaner innenfor blant annet eldreomsorg, fattigdomsbekjempelse og folkehelse. Vi samarbeider med NAV om Kvalifiseringsprogrammet, som er tiltak for å få de som har falt utenfor arbeidslivet tilbake i jobb.

Vi arrangerer møter og fagseminarer for kommunene. Det gjør vi for at rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og fagsykepleiere skal være best mulig faglig oppdaterte for å gjøre en god jobb.

I tillegg behandler helse- og sosialavdelingen søknader om førerkort som krever dispensasjon fra helsekravene og søknader om separasjon- og skilsmisse.