Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Administrasjonsavdelinga

Administrasjonsavdelingen er et service- og kompetanseorgan på personal, lønn, økonomi, IT, ekspedisjon og arkiv. Vi skal legge til rette for at Fylkesmannen i Finnmark på en kostnadseffektiv og rasjonell måte utøver sine styrings- og samordningsfunksjoner for publikum, kommuner, institusjoner og overordnet nivå.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

 

Kontaktpersoner

Administrasjonssjef Geir Arne Eriksen (foto: Susanne Hætta)
Administrasjonssjef Geir Arne Eriksen (foto: Susanne Hætta)