Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avdelinger og ledelse

Vi bryr oss om Finnmark! 

Fylkesmannen i Finnmark har omtrent 120 ansatte fordelt på seks avdelinger og fire staber. Vi holder til på Statens hus i Vadsø. Rendriftavdelingen har også ansatte i Karasjok og Kautokeino. Vi har arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalterne for Varangerhalvøya, Pasvik, Stabbursdalen og Seiland nasjonalpark.

Vi jobber for at Finnmark skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine oppfylt slik Stortinget og Regjeringen har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage, skole og helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet og ar­beider for landbrukets framtid.

Vi vil utføre våre oppgaver og oppnå våre målsettinger gjennom å fokusere på kvalitet, imøte­kommenhet, kreativitet og klarhet.

Her finner du vårt organisasjonskart og lenker til omtale av embetsledelsen og avdelingene. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Organisasjonskart for Fylkesmannen i Finnmark