Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bør du ha jodtabletter hjemme?

Fra 1. november kan du kjøpe jodtabletter reseptfritt på apoteket. Tablettene kan verne mot kreftsykdom av radioaktivt utslipp etter en atomulykke. Barn og unge under 18 år, gravide og ammende bør ha jodtabletter hjemme. I spesielle tilfeller kan også alle under 40 år blir rådet til å ta jodtabletter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.11.2018

Ved en atomhendelse kan radioaktiv jod bli spredd i lufta og tas opp i skjoldbruskkjertelen når du puster inn forurensa luft og/eller får i deg forurensa mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktiv jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risiko for kreft. 

Barn og unge, gravide og ammende

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter ved utslipp av radioaktiv jod. Disse gruppene har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen. Statens strålevern og Helsedirektoratet råder derfor gravide, ammende og foreldre med barn under 18 år til å ha jodtabletter hjemme.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. De over 40 har imidlertid svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger ikke å ta jodtabletter.

Tas kun etter råd fra myndighetene

Jordtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Råd om å ta tablettene blir ofte gitt sammen med råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktiv jod, ikke mot andre radioaktive stoffer.

Mer informasjon

Mer informasjon finner du i denne brosjyren, eller på nettsidene til Statens strålevern (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no)

Årsaken til en atomhendelse kan være ulykke ved et av de aldrende atomkraftverka i Europa, ulykke med et reaktordrevet fartøy til havs eller tilsiktede hendelser. Trusselbildet for atomberedskap er i endring og risikoen for at radioaktivt materiale kommer på avveie øker.

Her kan du lese mer om hvordan du kan beskytte deg ved en atomhendelse. 

Kontaktpersoner