Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Disse skal lede det nye embetet

Fylkesmennene i Troms og Finnmark kan i dag presentere direktørene som skal lede det nye embetet fra 1. januar 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.05.2018

Påtroppende fylkesmann for det nye embetet, Elisabeth Vik Aspaker, er svært tilfreds med å ha fått på plass denne ledergruppen. 

 Dette er en ledergruppe med solid fagkunnskap og lang erfaring fra arbeid hos Fylkesmannen. Det gir oss et godt utgangspunkt for etableringen av det nye embetet ved nyttår, og for å kunne videreutvikle oss og gjøre en enda bedre jobb for innbyggerne og kommunene i Troms og Finnmark.

 Allerede i august samler jeg den nye ledergruppen for å bygge teamet og starte arbeidet med planleggingen av virksomheten i 2019. 

 Sammenslåingen av dagens to fylkesmannsembeter vil gi oss mer slagkraftige fagmiljøer og åpner nye muligheter for satsinger på områder av stor betydning for utviklingen i nord. Det nye embetet får ansvaret for oppfølging av 43 kommuner. Jeg har en klar ambisjon om å styrke kommunedialogen og rettssikkerheten både for store og små, sier Vik Aspaker.

KMD har innplassert Ingvild Aleksandersen og Bård Magne Pedersen i stillingene som assisterende fylkesmenn i det nye embetet. Aleksandersen vil ha sitt kontorsted i Vadsø, mens Pedersen skal sitte i Tromsø.


Lederne er:

Stian Lindgård (f. 1968). Avdelingsdirektør for Kommunal og justis.

Ledes fra Vadsø.

Lindgård er assisterende fylkesmann i Finnmark fram til 31.12.18. Han har tidligere vært justis- og samfunnsdirektør, rådmann, personalsjef og juridisk saksbehandler. Er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø.

 
 

Hilde Bremnes (f. 1968). Avdelingsdirektør for oppvekst- og barnevern.

Ledes fra Tromsø.

Bremnes har vært avdelingsdirektør for oppvekst- og utdanningsavdelingen, inkludert barnevern, hos Fylkesmannen i Troms siden 2015. Hun har mangeårig erfaring som tingrettsdommer fra Nord-Troms og Senja tingrett, og tidligere erfaring fra påtalemyndigheten. Utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. 

   

Bente Christiansen (f. 1950). Miljøverndirektør.

Ledes fra Vadsø.

Fylkesmiljøvernsjef i Finnmark siden 1993. Utdannet biolog fra Århus Universitet. Christiansen har tidligere arbeidet som leder av forskning og utviklingsanlegg for oppdrett og som lektor i grunnskole, gymnas og på lærerhøgskole. Hun har lang erfaring fra internasjonalt miljøsamarbeid.

 

Katrine Storeheier (f. 1973). HR-direktør.

Avdelingen ledes fra Tromsø.

Storeheier har vært direktør for administrasjons- og HR-avdelingen i Troms siden 2012. Hun har lang erfaring fra andre stillinger i embetet tilknyttet ulike avdelinger og fagmiljø. Katrine Storeheier er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. 

 

Sunna Marie Pentha (f. 1970). Reindriftsdirektør.

Avdelingen ledes fra Vadsø.

Pentha har hovedfag i økologi fra Universitetet i Tromsø. Hun har arbeidet med reindrift i snart 20 år, de siste 13 årene i offentlig forvaltning. Hun har vært lærer på Samisk høgskole, utviklingspilot ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og er i dag seniorrådgiver i seksjon reindrift i Landbruks- og matdepartementet. 

 

Berit Nergård Nyre (f. 1952). Landbruksdirektør.

Ledes fra Tromsø.

Nergård Nyre har vært landbruksdirektør i Troms siden 2002. Hun har tidligere hatt flere stillinger i Tine Meieriet Nord, vært informasjonssjef i NORUT (forskning) og daglig leder opplæring i OPUS Harstad (fagbrev og videreutdanning). Hun er også landbruksutdannet (sivilagronom) fra Ås.

Stillingen som fylkeslege/direktør for helse- og sosialavdelingen er for tiden ledig og vil bli utlyst om kort tid.
 

Ronny Schjelderup (f. 1964). Fylkesberedskapssjef, samfunnssikkerhet og beredskap.

Staben ledes fra Vadsø.

Schjelderup har vært fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Finnmark siden mai 2009. Han har bred erfaring fra arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap og fra tjeneste i politiet.  Han har sin utdanning fra Statens politiskole, og har tidligere tjenestegjort i Vadsø politidistrikt, Asker og Bærum politidistrikt og Økokrim.  

Anna Solvoll Rognmo (f. 1981). Kommunikasjonssjef.

Staben ledes fra Vadsø.

Anna Solvoll Rognmo er nåværende kommunikasjonssjef i Finnmark. Hun har jobbet med kommunikasjon hos Fylkesmannen siden 2009. Rognmo er utdannet innen journalistikk, språk og litteratur. Hun har en master i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo

 

Geir Arne Eriksen (f. 1965). Stabsdirektør.

Staben ledes fra Vadsø.

Eriksen er nå administrasjonssjef hos Fylkesmannen i Finnmark. Han har 20 års ledererfaring fra stat og kommune. Han er utdannet lærer, med videreutdanning i musikk, prosjektstyring og ledelse, og har mastergrad i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (våren 2018).

Intervju

Ønsker dere ytterligere informasjon eller intervju så kontakt Elisabeth Vik Aspaker, fylkesmann i Troms, på 480 82 693 eller 77 64 20 25.

Pressefoto

Ønsker dere å bruke bilder av de nye lederne finner dere fotografier her:

Pressebilder fra Troms | Krediteres: Marius Fiskum

Pressebilder fra Finnmark | Krediteres: Susanne Hætta

Bilde av reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha