Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prøveordning for virkemidler ved lisensfelling av jerv

Klima og miljødepartementet har vedtatt å forlenge prøveordningen for bruk av kunstig lys ved lisensfelling av jerv. Forlengelsen gjelder ut jaktåret 2018/2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.11.2018

Klima- og miljødepartementet viderefører midlertidig adgangen til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. De som tidligere har fått tillatelse til å delta i prosjektene knyttet til disse ordningene, trenger ikke søke om tillatelse på ny.

Jegere som ikke tidligere har deltatt i prøveordningen kan ta kontakt med Fylkesmannen i Finnmark dersom de ønsker tillatelse til å bruke virkemidlene som er gjort tilgjengelig gjennom prøveordningen.