Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vær varsom i barmarksløypene

Vi har fått meldinger fra publikum om at det fortsatt er svært vått i terrenget i Finnmark. Dette skyldes mye nedbør og sen snøsmelting i noen områder. Barmarkskjøring kan dermed gi store skader. Vi oppfordrer derfor sterkt alle som ferdes i barmarksløypene om å ta et selvstendig ansvar for å vurdere forholdene og ikke bidra til ytterligere skader i terrenget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.08.2017

Her finner du regelverket for motorferdsel i utmark